ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА – индивидуална, семейна, групова“

ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА – индивидуална, семейна, групова“

Застраховката е предназначена за застраховане на физически лица на възраст до 74 години (български и чуждестранни граждани). Може да бъде сключена индивидуална застраховка, застраховка за членове на семейство/ домакинство или застраховка за група лица.

Основните рискове, които се покриват са “смърт в резултат на злополука” и “трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука”. Покритието е валидно 24 часа в денонощието, за територията на Република България, чужбина или комбинация от двете.

Срещу допълнително платена застрахователна премия, в комбинация с основното покритие, Булстрад Виена Иншурънс Груп ще изплати застрахователно обезщетение и по допълнителните покрития за:

  • Временна загуба на работоспособност в резултат на злополука;

  • Действително извършени разходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти, предписани от правоспособен лекар;

  • Дневни пари за болничен престой;

  • Действително извършените разходи за издирване и спасяване на Застрахования;

  • Действително извършените разходи за медицински транспорт на Застрахования;

  • Действително извършените разходи за репатриране на тленните останки на Застрахования;

  • Действително извършени погребални разноски за погребението на тленните останки на Застрахования. За това покритие не подлежат на застраховане чуждестранни граждани.

  • Временна загуба на работоспособност в резултат на заболяване;

  • Действително извършени разходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти във връзка с настъпило заболяване, предписани от правоспособен лекар.

Допълнителните покрития са валидни 24 часа в денонощието, само за територията на Република България, освен ако не е уговорено друго и е платена допълнителна застрахователна премия.

 

ИДЗП КЗП Злополука