Задължителна злополука

Задължителна злополука

Задължителна „Злополука на пътниците в обществения транспорт”

Застраховка „Злополука” на пътниците в обществения транспорт е задължителна застраховка, съгласно действащото законодателство на Република България за всички, които извършват обществен превоз:

  • таксиметрови автомобили.
  • релсови транспортни средства;
  • тролейбуси и автобуси;
  • въздухоплавателни средства;
  • всички видове морски и речни плавателни съдове;
  • въжени линии и влекове;

Застраховката осигурява покритие за  живота, здравето и телесната цялост на пътниците в средствата за обществен транспорт и лицата, намиращи се в непосредствена близост до тях при качване или слизане.

Съгласно Наредба за задължителното застраховане  минималната застрахователна сума за всяко събитие от 01.01.2016 г. за всеки пътник е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева.

Застрахователната премия се изчислява на база броя места в превозното средство.

ИДЗП Злополука на пътниците