Доброволна „Злополука на лицата в автомобила”

Доброволна „Злополука на лицата в автомобила”

Злополука на лицата в автомобила

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП покрива вредите на пострадалите лица, които се намират в автомобила, в случай на трайна загуба на трудоспособност или смърт в резултат на злополука, настъпили вследствие на ПТП. Застрахователното покритие се простира от момента на качването в МПС до момента на слизане от същото.

Застрахователната сума се определя от Вас при следните лимити:

  • 10 000 лв.
  • 20 000 лв.
  • 30 000 лв.
  • друга, по договаряне

Застрахователното обезщетение се разпределя поравно на броя на пострадалите лица в МПС. Така разпределената сума представлява лимит на обезщетение за всяко от тях. Пострадалото лице получава обезщетение в зависимост от определения процент трайна загуба на трудоспособност. При настъпване на най-лошото събитие обезщетението се изплаща в пълен размер на законните наследници.

ИДЗП Злополука на лицата в МПС