Виена Иншурънс Груп с добро представяне през първата половина на 2022 г.

Виена Иншурънс Груп с добро представяне през първата половина на 2022 г. Съществено увеличение на премиите и печалбите, комбинираният коефициент се подобрява значително

•    Обемът на премиите се увеличава с 11,6% до 6,44 млрд. евро
•    Печалбата преди облагане с ръст от 10,3% до 277,3 млн. евро 
•    Комбинираният коефициент се подобрява с 0,9 процентни пункта до 94,3%
•    Коефициентът на платежоспособност на VIG Group достига 285%

Виена Иншурънс Груп (VIG) продължава отличното развитие на дейността си, сочат резултатите от първата половина на 2022 г. Най-важните ключови индикатори показват значително подобрение спрямо същия период на предходната година.

 „Все още изпитваме период на много предизвикателства, белязан най-вече от войната в Украйна, високата инфлация и пандемията, която все още оказва ефект. Въпреки че тези фактори – които влияят и върху застрахователния сектор като цяло – хвърлят сянка върху икономическите перспективи, VIG Group продължава да демонстрира много силна устойчивост, видима за пореден път при подобрените ключови данни. Успехът на нашата група се основава на дългосрочно ориентиран и широко диверсифициран бизнес модел, чиито преимущества изпъкват особено в период на силни предизвикателства. Резултатите за първите шест месеца ни дават увереност, че ще постигнем положително оперативно представяне през 2022 г.“, отбеляза Елизабет Щадлер, главен изпълнителен директор на Групата.

Общото застраховане води с 12% ръст на премиите 
През първата половина на 2022 г. обемът на премиите нараства значително с 11,6% до 6 443 млн. евро (без компаниите на Aegon). Всички бизнес линии и сегменти на VIG показват ръст на премиите спрямо първата половина на предходната година. Същественото увеличение с двуцифрен ръст се дължи главно на направленията в общото застраховане (ГО на автомобилистите: 975,2 млн. евро, +20,3%; „Каско“: 787,5 млн. евро, +11,1%; застраховки „Имущество и злополука“: 3 323,7 млн. евро, +15,2%; и здравно застраховане: 411,8 млн. евро,
+11,9%). Застраховките „Живот“ с периодични премии бележат обем от 1 418,2 млн. евро (+4,1%), а тези с еднократни премии – 485,4 млн. евро (+8,9%). Най-голям ръст на премиите постигат пазарите в Чехия, Австрия и разширения регион на ЦИЕ, като тук по-специално се отличават Румъния и балтийските държави.

Резултатът преди облагане расте с над 10%, а нетната печалба – с 8,6%
Резултатът преди облагане в размер на 277,3 млн. евро е с 10,3% над този от предходната година. В допълнение към мерките, вече предприети през първото тримесечие на 2022 г., този резултат отразява и допълнителни мерки, което означава, че през първата половина на годината във Групата вече са подсигурени над три четвърти от експозиция на VIG Group към руски държавни и корпоративни облигации от близо 165 млн. евро. Финансовият резултат (без резултата на дружества с консолидиран собствен капитал) за първата половина на 2022 г.е 315,5 млн. евро (-10,1%). Нетната печалба в размер на 202,3 млн. евро надвишава с 8,6% тази от предходната година.

Комбинираният коефициент се подобрява с 0,9 процентни пункта
По-ниските съотношения на разходи и квоти на щетимост водят до значително подобрение на комбинирания коефициент до 94,3% спрямо предходната година (95,2%). Най-големи подобрения на коефициента отбелязват сегментите на Австрия, Полша и разширения регион на ЦИЕ, като тук по-специално се отличават България и Албания, включително Косово.

Коефициент на платежоспособност 285%
Към 30 юни 2022 г., регулаторния коефициент за платежоспособност на VIG Group е 285% което показва, че капиталовите ресурси остават особено силни и стабилни (с отчитане на преходни мерки, коефициентът на платежоспособност към 31 декември 2021 г. е бил 250%).
Инвестициите на VIG Group към 30 юни 2022 г. възлизат на 34,4 млрд. евро. 

Перспективи
Във връзка с войната в Украйна, Виена Иншурънс Груп е извършила преглед на своята текущата стратегическа програма „VIG 25“: „Инициативите, стартирани като част от „VIG 25“, подпомагат положителните текущи резултати и ще продължат да бъдат прилагани последователно след оценката на настоящите предизвикателства”, коментира Елизабет Щадлер. Развитието на финансовата 2022 година остава под знака на несигурността, особено предвид войната в Украйна и непредвидимите последици от нея. В тази връзка, в момента не е представена прогноза за края на годината. Въпреки това, Групата смята, че е в състояние да посрещне предизвикателствата и е устремена към положително оперативно представяне през 2022 г.

 

 

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) е водещата застрахователна група както за Австрия, така и за целия регион на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Близо 50 компании от 30 страни формират Групата, която може да се похвали с дългогодишна традиция, силни марки и близка връзка с клиентите. Повече от 25 000 служители на VIG се грижат ежедневно за потребностите на над 22 милиона клиенти. Акциите на VIG се търгуват на Виенската фондова борса от 1994 г. Компанията има рейтинг от „A+“ със стабилна перспектива от международно признатата рейтингова агенция Standard & Poor's. VIG си сътрудничи активно с Erste Group, най-голямата банка за индивидуално банкиране в Централна и Източна Европа.

Уточнение
Настоящото съобщение за пресата съдържа прогнозни изявления относно развитието на Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) в бъдеще. Тези изявления се основават на текущи предположения и прогнозни очаквания от страна на управлението на Групата. Промени в цялостното икономическо развитие, пазарните условия в бъдеще, капиталовите пазари или други обстоятелства биха могли да доведат до реални събития или резултати, които значително се различават от настоящите прогнозни изявления. Групата не поема отговорност за актуализиране на тези прогнозни изявления, нито за коригирането им въз основа на бъдещи събития или изменения.