Виена Иншурънс Груп реорганизира председателството на Надзорния съвет

Виена Иншурънс Груп реорганизира председателството на Надзорния съвет

Виена Иншурънс Груп реорганизира председателството на Надзорния съвет

На своето учредително заседание, проведено на 24 май след 33-то Годишно общо събрание на VIG, Надзорният съвет на VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) избра д-р Рудолф Ертл за нов председател на Надзорния съвет. Той ще заема този пост до 30 юни 2025 г. На заседанието Съветът също реши Петер Тиринг да поеме поста председател на НС в края на „периода за размисъл“ на 1 юли 2025 г.