Виена Иншурънс Груп потвърждава особено успешна финансова 2023 година

Виена Иншурънс Груп потвърждава особено успешна финансова 2023 година

Виена Иншурънс Груп потвърждава особено успешна финансова 2023 година

В отчетите си за финансовата 2023 г., публикувани днес, Виена Иншурънс Груп (VIG) потвърждава предварителните данни обявени на 21 март 2024 г.: силен ръст във всички сегменти и бизнес линии, значително увеличение на печалбата и безспорно позициониране като лидер в региона на ЦИЕ

Успех чрез многообразие

Като Група с над 50 застрахователни компании и пенсионни фондове в 30 държави, VIG разчита на местното предприемачество. „Нашето многообразие на пазари, марки, продукти и канали за продажба ни позволява да работим с максимална близост до клиентите и голяма гъвкавост. Това преимущество също се вижда ясно при резултатите и ни дава възможност за позитивна перспектива през 2024 г.коментира Хартвиг Льогер, председател на Управителния съвет на Виена Иншурънс Груп. През 2023 г. приходите от застрахователни услуги възлизат на 10,9 млрд. евро (+12%), а печалбата преди облагане е нараснала до близо 773 млн. евро (+32%). Във връзка с това особено положително бизнес развитие и силния коефициент на платежоспособност от 269%, на Годишното общо събрание на 24 май 2024 г. ръководството на VIG ще предложи дивидентът да бъде увеличен спрямо миналогодишно ниво от 1,30 евро на акция до 1,40 евро на акция. Цялата информация относно резултатите може да бъде намерена в Годишния доклад на Групата наличен онлайн под заглавие „Добавена стойност чрез многообразие“.

Устойчивостта като бизнес модел

Многообразието в Групата също създава добавена стойност на устойчивост и непрекъснато бива укрепвано като неразделна част от бизнес модела. Програмата за устойчивост VIG 25, обхващаща цялата Група, е насочена както към екологични, така и към социални цели. Хартвиг Льогер коментира стратегията за устойчивост на VIG по следния начин: „В допълнение към целта ни за намаляване на емисиите на парникови газове по линия на управлението на  активите, застраховането и оперативните дейности до „net zero“ или ниво на неутралност, ние отдаваме също голямо значение на социалния аспект на устойчивостта и затова усилията ни са насочени към клиентите, служителите и цялата общност. Нашата Групата е символ на социална отговорност и солидарност от 200 години. Програмата VIG 25 ни позволява да очертаем тематиката на настоящия момент по начин ориентиран към бъдещето.  Докладът за устойчивостта на VIG може да бъде изтеглен онлайн от днес, като неговото заглавие „Многообразие с добавена стойност“ е свързано със заглавието на годишния доклад и подчертава взаимовръзката в стратегическите приоритети на VIG.

Следните отчети са налични на сайта на Групата: https://group.vig/en:

  • Годишен отчет на Групата за 2023 г. на немски и английски
  • Отчет за устойчивостта за 2023 г. на немски и английски
  • Финансов отчет на Холдинга VIG за 2023 г. на немски и английски
  • Отчет за платежоспособността и финансовото състояние на Холдинга VIG на немски
  • Доклад за разпределението и въздействието на VIG на английски

Vienna Insurance Group (VIG) е водещата застрахователна група в целия регион на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Над 50 застрахователни компании и пенсионни фондове в 30 страни формират Групата, която може да се похвали с дългогодишна традиция, силни марки и близка връзка с клиентите. Близо 29 000 служители на VIG се грижат ежедневно за потребностите на над 32 милиона клиенти. Акциите на VIG се търгуват на Виенската фондова борса от 1994 г., на Пражката фондова борса от 2008 г. и на фондовата борса в Будапеща от 2022 г. Групата има рейтинг от „A+“ със стабилна перспектива от международно признатата рейтингова агенция Standard & Poor's. VIG си сътрудничи активно с Erste Group, най-голямата банка за индивидуално банкиране в Централна и Източна Европа.