Виена Иншурънс Груп отчита увеличение на премиите за първите девет месеца на 2020 г.

Виена Иншурънс Груп отчита увеличение на премиите за първите девет месеца на 2020 г.

Виена Иншурънс Груп отчита увеличение на премиите за първите девет месеца на 2020 г.

Агенцията Standard & Poor’s потвърждава отново рейтинг A+ със стабилна перспектива

 

  • Премийният приход нараства с 1,7%, до около 8 млрд. евро

 

  • Продължава положителното движение на печалбата преди облагане и преди корекция на обезценки на репутацията

 

  • Печалбата преди облагане, след корекция за амортизация на репутацията, спада с 29%, до 266 млн. евро

 

  • Комбинираният коефициент се подобрява до 96,1%

 

 

Standard & Poor’s потвърждава отново рейтинга на VIG от A+ със стабилна перспектива

На 25 ноември 2020 г., международната рейтингова агенция Standard & Poor’s (S&P) отново потвърди своя рейтинг за Виена Иншурънс Груп от A+ със стабилна перспектива. Агенцията продължава да счита рисковия профил на дейността на VIG за стабилен. Оценката на S&P отразява пазарното лидерство на Групата в Австрия и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), стратегията ù за множество от брандове и установените дистрибуционни мрежи, както и широката географска и продуктова диверсификация на Групата. Както и през миналата година, рейтинговата агенция оценява като много устойчив финансовия рисков профил на Виена Иншурънс Груп. Съгласно рейтинговия доклад, отличната капиталова база на Групата е една от нейните ключови силни страни. Умерените стандарти за поемане на риск и възможностите за генериране на печалба на Виена Иншурънс Груп ще ù позволят да поддържа – като минимум – особено високи капиталови буфери през 2021 г. Освен това, по отношение на застраховането на имущество и злополуки, VIG е по-слабо изложена на загуби, свързани с Ковид-19, в сравнение с някои от нейните конкуренти.

 

Успешни резултати от дейността

Виена Иншурънс Груп (Wiener Versicherung Gruppe) отчита стабилни резултати от оперативната застрахователна дейност през първите девет месеца на 2020 г. Премийният приход, спрямо същия период от миналата година, нараства до около 8 млрд. евро. Комбинираният коефициент е подобрен спрямо миналата година, достигайки 96,1%. Същевременно, продължаващата пандемия на Ковид-19 оказва съществено влияние върху финансовия резултат, който пада с 18% до ниво от 513 млн. евро. Освен това, върху печалбата преди облагане натежават и обезценки на репутацията в размер на 118 млн. евро през първата половина на 2020 г.

 

С оглед на ситуацията, свързана с Ковид-19, Виена Иншурънс Груп демонстрира солидни резултати. По отношение на оперативната дейност, продължаваме да вярваме, че сме в позиция да управляваме ефекта от пандемията върху Групата. Като цяло, нашият бизнес модел, чрез разнообразието от много страни, брандове, дистрибуционни канали и продукти, потвърждава своя успех, дори в трудни времена. Това ни позволява да уползотворим най-добре възможностите, които възникват, и да продължим да следваме нашите дългосрочни амбиции за растеж,“ посочи Елизабет Щадлер, главен изпълнителен директор на Групата.

 

Стабилен премиен ръст

След първите девет месеца на 2020 г. общият премиен приход нараства с 1,7%, до 7 986 млн. евро. Групата отчита стабилен ръст на премиите, въпреки значителното въздействие на пандемията от Ковид-19. С изключение на животозастраховането, където премийният приход спада леко с около 1%, всички видове дейност отбелязват печалба през първите девет месеца на годината, особено при друго имуществено застраховане (+ 5,3%).

 

Прогнозна печалба за 2020 г.

Във връзка с настоящата ситуация, с налагането на различни форми на затваряне и по-строги мерки срещу Ковид-19, все още е трудно да бъдат предвидени средносрочните и дългосрочните последствия от пандемията, както и нейният ефект върху застраховането. Като цяло регионът на ЦИЕ премина по-леко през първата вълна на Ковид-19 в сравнение с Австрия и Западна Европа.Тази ситуация, обаче, е по-различна през втората вълна и на много от пазарите на VIG биват регистрирани високи нива на заразяване. Актуализираните текущи икономически прогнози за региона предвиждат рецесия през четвъртото тримесечие на 2020 г., с по-слабо възстановяване от това, което се очакваше само няколко седмици назад. „Отчитайки последното развитие на ситуацията и в зависимост от непредвидимото ниво на волатилност на капиталовите пазари, очакваме печалбата преди облагане за цялата година да бъде в размер на 300 - 350 млн. евро,“ добавя Елизабет Щадлер.

 

Виена Иншурънс Груп (Wiener Versicherung Gruppe) е водеща застрахователна група в Австрия и Централна и Източна Европа. Близо 50 компании от 30 страни формират Групата, която може да се похвали с дългогодишна традиция, силни марки и близка връзка с клиентите. Повече от 25 000 служители на Виена Иншурънс Груп се грижат ежедневно за потребностите на 22 милиона клиенти.

 

Уточнение

Настоящото съобщение за пресата съдържа прогнозни изявления относно развитието на Виена Иншурънс Груп в бъдеще. Тези изявления се основават на текущи предположения и прогнозни очаквания от страна на управлението на Виена Иншурънс Груп. Промени в цялостното икономическо развитие, пазарните условия в бъдеще, капиталовите пазари или други обстоятелства, биха могли да доведат до реални събития или резултати, които значително се различават от настоящите прогнозни изявления. Виена Иншурънс Груп не поема отговорност за актуализиране на тези прогнозни изявления, нито за коригирането им въз основа на бъдещи събития или изменения.