Виена Иншурънс Груп отбелязва ръст на премиите през първата половина на 2020 г.

Виена Иншурънс Груп отбелязва ръст на премиите през първата половина на 2020 г.

Виена Иншурънс Груп отбелязва ръст на премиите през първата половина на 2020 г.

Стабилни резултати, независимо от ефектите на Ковид-19

  • Премийният обем нараства с 2,4%, до 5,6 млрд. евро
  • Постигната печалба (преди облагане) в размер на 201,2 млн. евро
  • Комбинираният коефициент се подобрява до ниво от 95,5%
  • Коефициентът на платежоспособност е 183,1% към 30 юни 2020 г.

 

Виена Иншурънс Груп (Wiener Versicherung Gruppe) постига удовлетворителни резултати през първата половина на 2020 г, въпреки продължаващата пандемия на Ковид-19. „Независимо от извънредната ситуация, в която светът се намира поради Ковид-19, ние постигаме увеличение на премиите и подобрен комбиниран коефициент, в резултат на спада на разходите за щети и по-ниския обем щети, породени от  метеорологични фактори. Отбелязваме коефициент на платежоспособност от 183%. Въпреки обезценките на репутацията, отчитаме стабилен положителен резултат преди облагане, който възлиза на малко над 200 млн. евро. Смятам, че нашите силни капиталови ресурси и впечатляващата равносметка от 2019 г., както и продължаващото приложение на програмата за управление „Agenda 2020“, ни дават една надеждна основа да се справим с текущите предизвикателства. Широкомащабните инвестиции, предприети за дигитална трансформация, се отплатиха особено добре в това отношение. Затова виждаме себе си на добра позиция да продължим успешно нашата дейност. Въпреки това, във връзка с настоящата пандемия, следва да очакваме негативни ефекти върху развитието на бизнеса през остатъка от годината. Поради продължаващата несигурност в световен мащаб, понастоящем не е възможно да се очертае бизнес перспектива за края на годината“, обясни Елизабет Щадлер, главен изпълнителен директор на VIG.

 

Премиите нарастват, особено в общото застраховане

 

Премийният обем е силно повлиян от различните забрани за движение, наложени на пазарите на VIG, които водят до значителни спадове в новите продажби, особено през второто тримесечие на годината. Същевременно, през последващата фаза на облекчение на мерките на някои пазари може да се види възстановяване на премиите до нива, подобни на периода преди началото на пандемията от Ковид-19. Голямото многообразие в Групата и силният старт на 2020 г. са факторите за постигането на премиен обем от 5 577,4 млн. евро през първата половина на 2020 г., което представлява ръст с 2,4% на годишна база. Застраховките на друго имущество и злополуки отбелязват значително увеличение със 7%, за което допринасят множество пазарни сегменти като Полша, Румъния, Словакия и Австрия. Здравното застраховане също отчита ръст на премиите с 2,6%. Автомобилното застраховане, което е особено засегнато от мерките за затваряне и ограничаване на пътуванията във връзка с Ковид-19, остава стабилно, с премиен ръст от 0,7%, докато животозастрахователните продукти с многократни премии отбелязват спад в същия размер.