Субсидия от 10 000 евро получи Каритас София за социален проект с фокус върху деца със специални образователни потребности

Субсидия от 10 000 евро получи Каритас София за социален проект с фокус върху деца със специални образователни потребности Сумата се отпуска от основния акционер на Виена Иншурънс Груп – Винер Щетише Ферзихерунгсферайн

Субсидия от 10 000 евро получи Каритас София за социален проект с фокус върху деца със специални образователни потребности

Броени дни след като Каритас София получи парична субсидия за проекта „Готови за училище“, 10 000 евро бяха отпуснати на дневният център за подкрепа на деца и семейства „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Куклен. Той също е под шапката на Каритас и от неговите услуги годишно се възползват над 70 деца на възраст между 4 и 15 години.

Помощта е предназначена за развиване на терапевтичните услуги, които предлага центърът чрез разширяване на наличните терапевтични стаи. От тях могат да се възползват както деца с специални образователни потребности и увреждания, така и деца с пропуски в образованието и такива, които са в риск и трудно се социализират в училищната система. В унисон с навлизането на технологиите в ежедневието, центърът предлага достъп и до иновативни методи и дейности като ерготерапия, арт терапия и биофиийдбек.

От името на Винер Щетише Ферзихерунгсферайн чекът за спечелената субсидия беше връчен отново от представители на застрахователните компании на Виена Иншурънс Груп в България – Булстрад и Булстрад Живот, които поздравиха екипа на центъра с постигнатите до момента резултати и изразиха увереност, че терапията и системната работа с децата, които го посещават, помага не само на тях, но и на техните семейства като устойчиво променя към по-добро живота им.

„Това дарение ще се ползва за подобрение на базата и закупуване на материали, с които децата да продължат работата си. Благодарим на дарителите за подкрепата и съдействието, което позволява развитието на центъра "Св. Св. Кирил и Методий“ в Куклен.“ каза Савина Николова, Ръководител на Центъра.

„Благодарим отново за подкрепата и доверието към Каритас София и вярваме, че този добър пример ще бъде последван и от други компании.“ допълни Иван Куцаров – Ръководител „Стратегическо планиране“ в Каритас София.

 

Повече за Център за подкрепа на деца и семейства „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Куклен:

Център за подкрепа на деца и семейства „Св. Св. Кирил и Методий“ (ЦПДС) е услуга, предоставяна на деца в предучилищна и училищна възраст, с цел преодоляване на техните образователни и езикови дефицити, морално, емоционално и личностно израстване, приучаване в организация на свободно време и тяхната социализация. Основната цел на екипа е да работи за промяна в начина на мислене на децата в риск, да ги насочва и да им показва, че и те могат да учат и да творят, да бъдат полезни на себе си и на околните, да намерят своето място в живота. В центъра се работи за подобряването на цялостното качество на живот на децата в семейна и социална среда чрез предоставяне на ефективни социални услуги в отговор на индивидуалните потребности на бенефициентите. Освен това, екипът предоставя специализирана подкрепа за деца с артикулационни, поведенчески и двигателни потребности, нуждаещи се от психолог, логопед и рехабилитатор чрез ЦСРИ (Център за социална рехабилитация и интеграция) – общинска услуга в гр. Куклен, предоставена за изпълнение на „Каритас София“.

 

Повече за Винер Щетише Ферзихерунгсферайн:

Винер Щетише Ферзихерунгсферайн е партньор на Каритас в Австрия от много години. Всяка година Каритас Австрия стартира детска кампания в полза на децата в страните от Източна и Южна Европа. Винер Щетише Ферзихерунгсферайн подкрепя тази кампания, за да повиши осведомеността за нуждите на децата, живеещи в бедност. Освен това дружеството всяка година осигурява финансова подкрепа за конкретни регионални проекти. След популяризиране на регионални проекти в Украйна, Сърбия, Румъния, Албания и Република Молдова, Винер Щетише Ферзихерунгсферайн подкрепи българските проекти „Център за обществена подкрепа „Готови за училище“ в квартал „Факултета“, София и дневен Център за работа с деца и семейства „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Куклен.