Работен процес при извънредно положение (COVID-19)

Работен процес при извънредно положение (COVID-19) Организиран е непрекъсваем процес на работа на всички звена на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ,

За ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ е приоритет да предприеме всички необходими мерки, за да предпази здравето на клиентите и служителите и същевременно да осигури непрекъсваемост на услугите на Дружеството.

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България и мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19, Булстрад въвежда следния режим на осъществяване на работните процеси:

ОБЩИ МЕРКИ

 • Организиран е непрекъсваем процес на работа на всички звена на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“.
 • В офисите на дружеството е осигурено присъствие на служители, работещи в условия на повишени мерки за сигурност,  в стандартно работно време.
 • За служителите, които работят пряко с клиенти, са предвидени всички необходими за предпазване на здравето средства.
 • Служителите, които не работят пряко с клиенти, преминават в дистанционен работен режим.

ПРИ ЩЕТА

 • Удължава се срокът за завеждане на щета в рамките на един месец, след отмяна на извънредното положение, с изключение на рисковете „Кражба“, “Грабеж“ и „Пожар“, за които важат сроковете за уведомяване съобразно общите условия по застраховките.
 • Ликвидационните центрове работят с обичайното си работно време (при условия на ограничен личен контакт) за обслужване на претенции.

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА И ПЛАЩАНЕ НА ВНОСКА

 • Стриктно спазвайте инструкциите за влизане в офисите по единично, изчаквайте Вашия ред извън офиса на дистанция от 1.5 метра един от друг.
 • Засилен е режимът за почистване и дезинфекциране на помещенията, особено тези, в които има движение на повече хора.
 • Можете да видите всичките си активни полици и предстоящите вноски по тях в сайта на дружеството www.bulstrad.bg (bulstrad.bg/услуги/за-клиенти).
 • Плащане на вноски можете да извършите по следните банкови сметки на дружеството:

Уникредит Булбанк

BG02UNCR76301010BULSTR

BIC: UNCRBGSF

 

ДСК

BG06STSA93000004747162

BIC: STSABGSF 

 

Райфайзенбанк

BG83RZBB91551060013220

BIC: RZBBBGSF 

 

Юробанк България (Пощенска банка)

BG18BPBI79401034930302  

BIC: BPBIBGSF

 

ОББ АД

BG87UBBS92001081001110

BIC: UBBSBGSF 

  

ВАЖНО!!!

Моля задължително вписвайте в полето „Основание за плащане“ пълния номер на застрахователната полица!!!

Плащането е възможно и по сметките, които използвате към момента.

 

ЗА ВРЪЗКА С НАС

 • Центърът за информация за клиенти работи непрекъснато, като можете да се свържете с нас на 080011111 и през контактните форми на bulstrad.bg.

 

Не се колебайте да се свържете с нас за допълнителна информация, при въпроси и необходимост от съдействие от нашите колеги.

Предвид сложността на обстановката, молим да оцените необходимостта и спешността за посещение на офис на Дружеството. Ние сме на Ваше разположение и можем дистанционно да решим всеки възникнал въпрос.

От Екипа на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“