Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на зад ”Булстрад Виена Иншурънс Груп” от дата 30.11.2017г.

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на зад ”Булстрад Виена Иншурънс Груп” от дата 30.11.2017г.

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на зад ”Булстрад Виена Иншурънс Груп” от дата 30.11.2017г.

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на ЗАД ”Булстрад Виена Иншурънс Груп” от дата 30.11.2017г.

Вижте тук: