Отличен рейтинг на Vienna Insurance Group, потвърден от S&P Запазва се„А+“ със стабилна перспектива

Отличен рейтинг на Vienna Insurance Group, потвърден от S&P Запазва се„А+“ със стабилна перспектива

Отличен рейтинг на Vienna Insurance Group, потвърден от S&P Запазва се„А+“ със стабилна перспектива

На 27 юли 2023 г. международната рейтингова агенция Standard & Poor's (S&P) потвърди рейтинга на Vienna Insurance Group (VIG) от „А+“ със стабилна перспектива. Така VIG продължава да бъде една от компаниите с най-добър рейтинг в АТХ, водещият индекс на Виенската фондова борса.

 

Стабилни приходи и силна капитализация

Standard & Poor's потвърждава стабилното развитие на приходите и силната капитализация на Vienna Insurance Group, дори след приключеното придобиване на източноевропейския бизнес на холандската Aegon Group. Според S&P капитализацията на Групата остава уверено над нивото от „AAA“ в края на 2022 г. поради силния ръст на дейността, консолидацията на компаниите на Aegon в Унгария и Турция и нарастването на лихвените проценти в Европа. В тази връзка рейтинговата агенция потвърждава „А+“ рейтинга на VIG.S&P очаква трайно силните застрахователни и оперативни резултати да подкрепят потенциала за допълнителен органичен ръст на премиите и продължаващото редовно изплащане на дивидент, както и да спомогнат да бъде компенсирана по-слабо активната икономическа среда в момента. Според S&P, капиталовата адекватност на Групата ще бъде като минимум в диапазона на „AA“ от капиталовия модел на агенцията за 2023-2025 г., който е базиран на риска.

 

      Стабилна перспектива

Стабилната перспектива на рейтинга отразява водещите пазарни позиции на VIG в Австрия и региона на Централна и Източна Европа. S&P очаква приходите на Групата най-малкото да продължат да осигуряват много висока капиталова адекватност. Това важи независимо от очакваните по-слаби икономически условия през 2023 г., от изискванията за растеж и изплащането на дивидент през следващите две до три години.

Vienna Insurance Group (VIG) е водещата застрахователна група в целия регион на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Над 50 застрахователни компании и пенсионни фондове от 30 страни формират Групата, която може да се похвали с дългогодишна традиция, силни марки и близка връзка с клиентите. Близо 29 000 служители на VIG се грижат ежедневно за потребностите на над 28 милиона клиенти. Акциите на VIG се търгуват на Виенската фондова борса от 1994 г., на Пражката фондова борса от 2008 г. и на фондовата борса в Будапеща от 2022 г. Групата има рейтинг от „A+“ със стабилна перспектива от международно признатата рейтингова агенция Standard & Poor's. VIG си сътрудничи активно с Erste Group, най-голямата банка за индивидуално банкиране в Централна и Източна Европа.