Нова услуга за Пътна помощ – карта „Н“

Нова услуга за Пътна помощ – карта „Н“ Пътна помощ - без ограничения - за територията на Република България

Нова услуга за Пътна помощ – карта „Н“

Новата карта серия „Н“ – вашият „24/7+“ асистент на пътя. Картата осигурява допълнително покритие пътна помощ към застраховка „Каско Стандарт” – при застрахователно събитие, техническа повреда на автомобила и събитие, свързано с експлоатацията му:

  • Без ограничение на пробега
  • Без ограничение на брой събития
  • Без ограничение от годината на производство на автомобила

Увреденото моторно превозно средство се транспортира до място, посочено от застрахования и в случай, че повредата не може да бъда отстранена в рамките на 24 часа, БУЛСТРАД поема разходите за нощувка в хотел.  Картата покрива и транспортирането на водача, пътниците и багажа до населеното място, до което ще се транспортира увредения автомобил. В случаи, когато се налагат медицински прегледи, изследвания и манипулации в болнично заведение на водача или пътниците, разходите отново се поемат от БУЛСТРАД. Покритите рискове по новата карта „Н“ включват и престой на паркинг за обездвиженото МПС в срок до 48 часа. Повече информация за покритията и условията, може да видите тук.