На официална церемония в

На официална церемония в "Зала Булстрад" третият випуск на „Булстрад Академия” получи своите дипломи за успешно завършен курс по Застрахователен мениджмънт

На официална церемония в

На официална церемония в "Зала Булстрад" третият випуск на „Булстрад Академия” получи своите дипломи за успешно завършен курс по Застрахователен мениджмънт

Третият випуск на „Булстрад Академия” успешно завърши обучението си по Застрахователен мениджмънт и получи своите дипломи на официална церемония в „Зала Булстрад”. Дългосрочният  съвместен проект на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов и ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп, озаглавен „Булстрад Академия“, се развива устойчиво и отново тази година в град Свищов се проведе обучение за придобиване на нови професионални компетентности по професия „Финансист”, специалност „Застрахователно и  осигурително дело”.

Това даде възможност за квалификационно обучение на 20 служители от структурите на компанията в градовете Бургас, Варна, Велико Търново, Севлиево, София, Русе, Петрич, Хасково, Ямбол, Казанлък, Пловдив, Пазарджик и Нови пазар.

Водещи лектори от страна на Стопанска академия бяха ръководителят на катедра „Застраховане и социално дело” доц. д-р Румен Ерусалимов и преподавателите от същата катедра доц. д-р Венцислав Василев, гл. ас. д-р Анелия Панева и гл. ас. д-р Милен Митков.

Гост-лектори от Булстрад бяха изпълнителните директори Иво Груев и Пламен Шинов, Благой Анков – зам. директор на дирекция „Правна” и Иван Иванов – член на УС. Обучението се проведе със съдействието на Центъра за професионално обучение при Стопанска академия, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

Церемонията беше открита от Ректора на Стопанска академия доц. д-р Иван Марчевски, който се обърна с приветствено слово към дипломантите, като изрази своята убеденост, че успешното развитие на Булстрад Академия способства за  развитието на целия застрахователен пазар, като се надява, че Булстрад, като първа пролетна птичка, ще повлече крак и други организации ще започнат да налагат в своята практика подобен тип обучения, в чието качество той е убеден.

Заместник-ректора „Научноизследователска и проектна дейност” на Стопанска академия доц. д-р Тодор Кръстевич приветства дипломантите, със завършването на тази специализация и подчерта, че те вече официално са специализанти на Стопанска академия и официално са в базата данни на възпитаниците на Академията. Той сподели, че се надява обучението в „Булстрад Академия” да бъде не само добро емоционално изживяване, но да бъде и мотивация за професионалното развитие на всички дипломанти, които винаги са добре дошли обратно, както всички бивши „alumni”/ възпитаници/ на Стопанска академия,  като част от едно голямо над 140 хилядно семейство. Доц. д-р Тодор Кръстевич изтъкна, че в третата сесия на „Булстрад Академия” средния успех остава почти константен, с тенденция нагоре, което означава че нещата се развиват добре.

В обръщението си към дипломантите Иван Иванов – член на УС на Булстрад  сподели,  че след прекрасните думи на доц. Марчевски и доц. Кръстевич, които по-най-добрия начин описват идеята и развитието на „Булстрад Академия”, той не намира нито една дума, която да добави, и би искал да сподели лично, че всеки път когато се връчват дипломите на „Булстрад Академия”, той изпитва една допълнителна емоция, и тя е провокирана от факта, че събитието се осъществява в „Зала Булстрад”,  а „Зала Булстрад” за него е рожба и най-яркия материален и емблематичен израз на партньорството между Стопанска академия и Булстрад, и придава още един допълнителен и изключително приятен оттенък на мероприятието.

Дипломантите от третия випуск на „Булстрад Академия” получиха своите сертифицирани дипломи на сцената на „Зала Булстрад”, облечени в академични тоги и под тържествените звуци на фанфари.

Ректорът на Стопанска Академия доц. д-р Иван Марчевски връчи специални грамоти за постигнат най-добър резултат и дипломите на отличниците на випуска Силвана Стоева и Димо Чаков, които благодариха на ръководствата на Стопанска академия, Булстрад и Центъра за професионално обучение при Стопанска академия, и на своите колеги от курса. Силвана Стоева емоционално сподели, че има един човек, който не е между живите и който би бил много щастлив в този момент, ако можеше да я  види - това е нейният дядо, чиято мечта е била да има студент в Стопанска академия Свищов, и най-накрая тази негова мечта се е сбъднала благодарение на „Булстрад Академия”.

Димо Чаков се обърна към своите колеги за да сподели своя успех с тях, защото всички заедно имат заслуги за това. Другите дипломанти получиха своите сертификати от доц. д-р Тодор Кръстевич - заместник-ректор на Стопанска Академия, Иван Иванов – член на УС на Булстрад и Благой Анков  – зам. директор „Правна дирекция”на Булстрад.