Лиане Хирнер, главен финансов директор на VIG, е утвърдена от EIOPA като член в Групата на участниците в сектора на застраховането и презастраховането (IRSG)

Лиане Хирнер, главен финансов директор на VIG, е утвърдена от EIOPA като член в Групата на участниците в сектора на застраховането и презастраховането (IRSG)

Лиане Хирнер, главен финансов директор на VIG, е утвърдена от EIOPA като член в Групата на участниците в сектора на застраховането и презастраховането (IRSG)

Надзорният съвет на EIOPA утвърди четиригодишен мандат за Лиане Хирнер, финансов директор на Виена Иншурънс Груп (Wiener Versicherung Gruppe), в Групата на участниците в сектора на застраховането и презастраховането (IRSG)

Лиане Хирнер остава единствен представител от Австрия между 30-те члена на комитета. Като член от страна на бизнеса, тя представлява интересите на застрахователната индустрия чрез участие в решенията, които Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) взема относно планирани регулаторни изисквания и мерки в застраховането.

IRSG e Група на участниците към структурата на EIOPA, която предоставя становища и консултира европейския орган по всички въпроси, свързани с неговите задачи. IRSG предоставя консултации относно мерките при регулаторните и техническите стандарти, тяхното приложение, както и във връзка с насоки и препоръки на органа, които не се отнасят до конкретни финансови институции.

Друга задача на IRSG е да сигнализира EIOPA, когато се констатира непоследователно прилагане на европейското законодателство или надзорните практики в различни страни членки на ЕС.