Четвърти випуск на „Булстрад Академия” се дипломира успешно в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” Свищов

Четвърти випуск на „Булстрад Академия” се дипломира успешно в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” Свищов

Четвърти випуск на „Булстрад Академия” се дипломира успешно в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” Свищов

Четвърти випуск на „Булстрад Академия” се дипломира успешно в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” Свищов

Четвърти випуск на „Булстрад Академия” се дипломира успешно в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” Свищов. Бяха обучени 19 служители от структурите на Булстрад от градовете София, Пловдив, Плевен, Петрич, Бургас, Сливен, Велико Търново, Хасково, Русе, Стара Загора, Варна, които получиха своите дипломи на официална церемония в „Зала Булстрад”.

От стартирането през 2017 г. на съвместния проект на  ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” и Стопанска академия „Димитър А. Ценов” Свищов – „Булстрад Академия”, възможност да повишат своята квалификация получиха 80 служители от структурите на ”Булстрад” в цялата страна, които успешно завършиха квалификационно обучение за придобиване на нови професионални компетентности по професия „Финансист”, специалност „Застрахователно и  осигурително дело” в четири поредни випуска.

Водещи лектори от страна на Стопанска академия бяха ръководителят на катедра „Застраховане и социално дело” доц. д-р Румен Ерусалимов и преподавателите от същата катедра доц. д-р Венцислав Василев, гл. ас. д-р Анелия Панева и гл. ас. д-р Милен Митков.

Гост-лектори от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” бяха Пламен Шинов – изпълнителен директор и член на УС на „Булстрад”, Иво Груев – изпълнителен директор и член на УС на „Булстрад” и Евгения Кало – директор на дирекция „Правна” на „Булстрад”.

Квалификационното обучение бе организирано от Центъра за професионално обучение към Стопанска академия, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

Дипломантите от четвъртия випуск на „Булстрад Академия” получиха своите сертифицирани дипломи на сцената на „Зала Булстрад”, облечени в академични тоги и под тържествените звуци на фанфари.

Церемонията беше открита от Заместник-ректора „Научноизследователска и проектна дейност” на Стопанска академия доц. д-р Тодор Кръстевич, който приветства дипломантите, със завършването на тази специализация, като  припомни, че обучението по застраховане води началото си именно от свищовското висше училище, където преди 80 години започва преподаването на тази наука, а преди 70 години се създава и първата в България катедра по застраховане. Той връчи специални грамоти за постигнат най-добър резултат и дипломите на отличниците на випуска: Анна Томчева – специалист ЗД, Агенция Варна 2; Виолета Илиева – специалист дирекция „Продажби”, ЦУ, София; Стела Станилова – експерт ОЗ, ГА Стара Загора, които благодариха на ръководствата на Булстрад, Стопанска академия и Центъра за професионално обучение при Стопанска академия за поканата,  за организацията и за всичко което са научили, и на своите колеги от курса за приятните преживявания.

Квалификационни документи на курсистите връчиха Пламен Шинов – изпълнителен директор и член на УС на „Булстрад” на „Булстрад”, Иво Груев -  изпълнителен директор и член на УС на „Булстрад”, Иван Иванов – член на УС на „Булстрад” и Евгения Кало-Колова – директор „Правна дирекция”на „Булстрад”.

В обръщението си към дипломантите Иван Иванов – член на УС на „Булстрад”  сподели, че му е изключително приятно да присъства за четвърти път на официалната церемония и че „Булстрад” защитава важното и този път , а важното е, че всеки от един курсистите ще си тръгне освен със знания, с прекрасни впечатления  от мястото, където води началото си застраховането и ще отнесе част от историята и на Академията, и на прекрасния град Свищов.

Преди да връчи дипломите на част от дипломантите Пламен Шинов – изпълнителен директор на „Булстрад” сподели, колко е важна създадената сплотеност и връзка между тях  по време на обучението, които трябва да запазят и занапред.