Булстрад въведе услугата онлайн подаване на уведомление за щета по застраховки Каско на МПС

Булстрад въведе услугата онлайн подаване на уведомление за щета по застраховки Каско на МПС

Булстрад въведе услугата онлайн подаване на уведомление за щета по застраховки Каско на МПС

За удобството и безопасността на своите клиенти ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” въведе възможност за подаване на онлайн уведомление за настъпване на застрахователно събитие през уебсайта на Дружеството.

Какъв е обхватът на услугата?

Подаване на онлайн уведомление за щета се прилага за застраховки Каско на МПС при реализация на всички покрити рискове, с изключение на рисковете „кражба (грабеж)“, „пожар“ и „експлозия“ по смисъла на общите условия, приложими към съответния застрахователен продукт.

Каква е целта на онлайн уведомлението за настъпване на застрахователно събитие?

Посредством въвеждането на онлайн уведомление за настъпване на застрахователно събитие ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” цели облекчаване на процедурата по завеждане на застрахователни претенции, като се свежда до минимум необходимостта от попълване на документи и времето за престой в ликвидационните центрове на компанията. Поради тази причина задължително изискване за ползване на услугата е клиентът да предостави електронен адрес за обратна връзка с компанията по повод неговата претенция и да декларира, че на този адрес ще получава съобщения във връзка със застрахователните си договори.

Как функционира  онлайн уведомлението за настъпване на застрахователно събитие?

Услугата е достъпна на интернет сайта на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, в секция Услуги - Уведомление за щета по Каско.

Електронният формуляр следва да се попълни точно, вярно и изчерпателно при съобразяване със задължителните информационни полета.

При успешно подаване на онлайн формата, на посочения електронен адрес заявителят ще получи автоматично генерирано съобщение с копие на подаденото уведомление.

С отделен имейл екипът на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ще информира заявителя, дали подаденото уведомление е коректно:

  • В случай че са налице пропуски, заявителят ще получи указания за корекция на формата и/или за необходимостта от допълнителни действия;
  • В случай че всички реквизити са правилно и изчерпателно попълнени, заявителят ще получи входящ (референтен) номер и номер на регистрираната претенция в информационната система на компанията, както и указания относно по-нататъшната обработка на щетата. Съгласно сроковете, предвидени в Общите условия по застраховки Каско на МПС и указанията, дадени от застрахователя, клиентът следва да посети ликвидационен център на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, с цел документално комплектоване на претенцията и извършване на оглед и описване на повредите на застрахованото МПС.

 

Актуални адреси на центровете за обслужване на щети на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” можете да откриете ТУК.

При допълнителни въпроси не се колебайте да се свържете с нас ТУК.