Булстрад подкрепя Стопанска академия „Д. А. Ценов” в инициативата „Образование за света утре”

Булстрад подкрепя Стопанска академия „Д. А. Ценов” в инициативата „Образование за света утре”

Булстрад подкрепя Стопанска академия „Д. А. Ценов” в инициативата „Образование за света утре”

Инициативата цели да се запазят всички възможности за студентите да получат най-доброто образование в сферата на застраховането в предстоящата учебна година.

 

Светът днес се променя по-бързо, отколкото можем да възприемем, но това, което безспорно увеличава своята важност е достъпът до знание и пълноценното образование.

 

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” подкрепя инициативата „Образование за света утре“ на  Стопанска академия „Д. А. Ценов”, която стартира с цел да се запазят всички възможности за студентите в сферата на застраховането в предстоящата учебна година.

 

В рамките на инициативата, Стопанска академия „Д. А. Ценов” обяви, че ще предостави общежитията си безвъзмездно на студентите, записали се редовна форма на обучение в първи курс 2020-2021 академична година.

 

БУЛСТРАД се присъединява с дарение, равняващо се на всички годишни семестриални такси на студентите от първи курс редовна форма, в специалност „Застраховане и социално дело”.

 

Тъй като разходите за висше образование биха се считали за лукс за множество български семейства в подобни тежки икономически времена, Булстрад цели да насърчи младите хора да преследват своите професионални мечти, независимо от препятствията.