30 години растеж на Виена Иншурънс Груп

30 години растеж на Виена Иншурънс Груп

30 години растеж на Виена Иншурънс Груп

От стъпката в непознатото до международен пазарен лидер за региона на Централна и Източна Европа

Периодът от началната дата на разширението на тогавашната Wiener Städtische Insurance Group (сега Виена Иншурънс Груп) на 30 октомври 1990 г. до 30 октомври 2020 г. представлява 30 години постепенно израстване до международна застрахователна група с фокус върху региона на Централна и Източна Европа. Днес Виена Иншурънс Груп развива дейност в над 30 държави чрез своите близо 50 застрахователни компании, като обслужва над 22 милиона клиента. Оттогава премийните приходи са нарастнали повече от десеторно, до над 10 млрд. евро.

 

Източна Европа като една нова възможност

Около година след падането на “желязната завеса”, VIG Group е сред първите застрахователни  компании в Западна Европа, които навлизат на застрахователните пазари в Централна и Източна Европа. На 30 октомври 1990 г. тогавашната компания Wiener Städtische взема решение да придобие дял от новосъздадената кооперативна застрахователна компания "Kooperative-Tschechoslowakische Versicherungs AG". Инвестицията възлиза на 15,4 млн. австрийски шилинга, които се равняват на малко над един милион евро. „Нашата инвестиция в бившата чехословашка република представляваше стъпка в непозната територия, стъпка в неизвестното. Никой нямаше представа как ще се развие икономическата политика и демокрацията в бившите социалистически държави след отварянето на Източния блок, което днес се счита за най-големия политически и икономически трансформационен процес на 20-ти век. Още в началото видяхме в този процес огромни възможности и повярвахме в региона, като нашата дългосрочна стратегическа перспектива се превърна в пример за успех в Австрия“, поясни Гюнтер Гайер, генерален директор на Wiener Städtische Versicherungsverein и председател на Надзорния съвет на Виена Иншурънс Груп, който има ключова роля в стратегията за разширение на Групата.

 

30 години, 30 страни

Днес, 30 години по-късно, Виена Иншурънс Груп развива дейност в 30 държави. С пазарен дял от близо 18%, застрахователната група е лидер за региона на Централна и Източна Европа, където се генерира повече от половината печалба и премиен приход на компанията. VIG Group е пазарен лидер или е между „Топ 5“ в над две трети от страните в този регион. „Допълнително се възползваме от възможности за конкретни дейности в страни като Германия, Италия, Лихтенщайн и в Северна Европа. Нашият фокус, обаче, остава твърдо върху региона на ЦИЕ и основния потенциал за растеж, който той предлага. В момента пандемията води до голямо икономическо забавяне във всички точки на света. Въз основа на текущите прогнози, обаче, с предпазлив оптимизъм смятаме, че можем да очакваме възстановяване на икономическата активност между Австрия и региона на ЦИЕ през 2021 г.“ посочи Елизабет Щадлер, главен изпълнителен директор на Виена Иншурънс Груп.

 

Значителен застрахователен потенциал

Във връзка с разширеното си географско присъствие и водещата си позиция в Централна и Източна Европа, Виена Иншурънс Груп очаква запазване на ползите от текущия процес на изравняване и съществения потенциал за растеж. Икономическата производителност измерена чрез БВП, например, се е увеличила почти четворно в Словакия и почти е утроена в Полша, Унгария и Чехия спрямо момента на навлизане VIG Group на съответния пазар. „В Австрия годишните застрахователни разходи на глава от населението са близо 2 000 евро и дори почти 3 000 евро в страните от ЕС-15. Средните застрахователни разходи на глава от населението в региона на ЦИЕ са една десета от тези в Австрия. Те варират от около 600 евро годишно в Чехия до около 40 евро годишно в Украйна“, коментира Елизабет Щадлер, посочвайки добрия потенциал за растеж, който продължава да съществува в застраховането.

Австрия, Чехия, Полша, Словакия и Прибалтийските страни представляват петте най-големи пазари на VIG Group, които в момента генерират около 80% от общите премии на Групата. Преди началото на плановете за разширяване от края на 1989 г., премийният обем на VIG Group е възлизал на около един милиард евро. В края на 2019 г. VIG Group е първата австрийска застрахователна група, която преодолява границата от 10 милиарда евро, с премийни приходи от 10,4 милиарда евро.

 

Притежаваме уникално многообразие

Два важни подхода отличават VIG Group от останалите международни застрахователни групи: стратегията за множество местни търговски марки и предприемачеството на местно ниво. От една страна, тези стратегии определят многообразието на Групата, а от друга страна, допринасят за диверсификация на риска. Местните решения се вземат от ръководството на местно ниво, а стратегическите съображения се прилагат съвместно в рамките на Групата. За VIG Group това представлява безспорно конкурентно предимство, както пролича и  по време на пандемията. "Нашият бизнес модел, чрез голямото си разнообразие от различни страни, търговски марки, дистрибуционни канали и продукти, доказва значението си и през този труден период. Той ни позволява да продължим да използваме оптимално възможностите си и да реализираме дългосрочните си амбиции за растеж", подчерта Елизабет Щадлер в тази връзка.

 

Ние идваме, за да останем

Устойчивата и дългосрочна бизнес ориентация на VIG Group също се счита за част от успеха през тези 30 години на стратегическо разширение. "Беше важно не само да бъдем сред първите в Централна и Източна Европа, но и да останем там през периоди на криза. Считаме дългосрочното и устойчиво планиране за наша основа, което се отнася и за нашите пазари през всичките години на разширяване. Затова и нашето мото е: „Ние идваме, за да останем“. Смятаме, че тази дългосрочна стратегия е ключов фактор за стабилността на нашето развитие и основа за доверието на клиентите ни, които виждат надежден партньор в наше лице", обясни Елизабет Щадлер. Това видно и от факта, че „Kooperativa“ – първото наше име-търговски бранд извън Австрия – продължава да съществува в Чехия и Словакия.

 

Подготвени за бъдещето

VIG има ясна цел да запази и да продължи да разширява водещата си позиция в региона на ЦИЕ през следващите години. Затова и Групата е въвела множество мерки с цел да бъде пдготвена за бъдещето. Дигиталната трансформация е основен фокус, в който само за периода от 2017 г. насам са инвестирани около 200 млн. евро съгласно корпоративната програма за управление „Agenda 2020“. Елизабет Щадлер коментира следното: „Ключов фактор, произтичащ от пандемията, е ускоряването на дигитализацията и автоматизацията, което важи както за Австрия, така и за региона на ЦИЕ. Дигиталната трансформация е основен приоритет за нас от години и можем да черпим от опита в тази област на нашите застрахователни компании в ЦИЕ. Последен пример за това е нашата платформа за дигитално автомобилно застраховане Beesafe в Полша.

 

Етапи от разширението на VIG Group

1990 Германия, Словакия, Чешка република

1996 Унгария

1998 Полша

1999 Лихтенщайн, Хърватия, Италия

2001 Румъния

2002 България, Беларус

2003 Сърбия

2004 Словения, Украйна

2005 Грузия

2007 Турция, Албания, Косово, Северна Македония

2008 Естония, Латвия, Литва

2010 Черна гора

2011 Босна и Херцеговина

2014 Молдова

2018 Франция

2019 Норвегия, Швеция, Дания

Виена Иншурънс Груп (Wiener Versicherung Gruppe) е водеща застрахователна група в Австрия и Централна и Източна Европа. Близо 50 компании от 30 страни формират Групата, която може да се похвали с дългогодишна традиция, силни марки и близка връзка с клиентите. Повече от 25 000 служители на Виена Иншурънс Груп се грижат ежедневно за потребностите на 22 милиона клиенти. Акциите на ВИГ се търгуват на Виенската фондова борса от 1994 г. и имат рейтинг от „A+“ със стабилна перспектива от международно признатата рейтингова агенция Standard & Poor's. Това е най-високият рейтинг за всички компании в АТХ, водещият индекс на Виенската фондова борса. Виена Иншурънс Груп си сътрудничи активно с Erste Group, най-голямата банка за индивидуално банкиране в Централна и Източна Европа.