Документи на Застрахователя

Документи на Застрахователя

Правила за уреждане на претенции и права за подаване на жалби

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори в „Застрахователно дружество Нова Инс” ЕАД

 

Правила за поверителност при продажби и уреждане на претенции по застрахователни договори

Правила за поверителност при продажби и уреждане на претенции по застрахователни договори

Приложение № 1 -Уведомление за поверителност при сключване и изпълнение на задължения по застрахователен договор

Приложение № 2 -Уведомление за поверителност при уреждане на претенции по застрахователни договори

 

Правила за упражняване правата на субектите на лични данни

Правила за упражняване правата на субектите на лични данни на „ЗД Нова Инс“ ЕАД

Приложения: Искания за упражняване правата на субектите на данни.

Искане за упражняване правото на достъп до лични данни (образец).

Искане за упражняване правото на коригиране на лични данни (образец).

Искане за упражняване правото на преносимост на лични данни (образец).

Искане за упражняване правото на изтриване на лични данни (образец).

Искане за упражняване правото на ограничаване обработването на лични данни (образец).

Искане за упражнявне правото на възражение (образец).

Искане на информация относно получателите на лични данни в случай на коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването (образец).