"ОББ-Ей Ай Джи ЗД" АД - Годишен доклад за дейността и годишен финансов отчет за 2012 г.

Годишният доклад за дейността и годишният финансов отчет на "ОББ-Ей Ай Джи ЗД" АД за 2012 година може да свалите в PDF формат тук