Изменения в

Изменения в "Политиката за възнаграждения" на "ОББ-Ей Ай Джи ЗД" АД

С решение от 20.04.2012 година, Надзорният съвет на "ОББ-Ей Ай Джи Застрахователно Дружество" АД ("Дружеството") прие промени в "Политиката за възнагражденията в "ОББ-Ей Ай Джи Застрахователно Дружество" АД" ("Политиката"). Промените влизат в сила считано от 20.04.2012 година и са свързани с определянето на срока, в който трябва да бъде извършена процедурата по оценяване дейността на лицата от категориите персонал по Политиката.