Може ли чужденци да бъдат застраховани при престой в България?

Може ли чужденци да бъдат застраховани при престой в България?

Да, възможно е.