Кога трябва да си направя застраховката?

Кога трябва да си направя застраховката?

Застраховката следва да бъде сключена преди датата на пътуването.