Има ли възрастови ограничения за застрахованите?

Има ли възрастови ограничения за застрахованите?

Застраховат се лица на възраст до 74 години.