Кога и как ще получа застраховката си, след като я закупя онлайн?

Кога и как ще получа застраховката си, след като я закупя онлайн?

Застраховката ще бъде генерирана електронно и можете да я разпечатате или запазите като файл.