Ако се разболея или претърпя злополука, докато съм в чужбина, какво трябва да направя?

Ако се разболея или претърпя злополука, докато съм в чужбина, какво трябва да направя?

При всякакви събития, настъпили в чужбина, покрити от условията на застраховката, следва да се обърнете към Асистиращата компания на телефон: +359/2/8 197 197.