Може ли да се сключи застраховка на домашно имущество за повече от една година?

Може ли да се сключи застраховка на домашно имущество за повече от една година?

Срокът на застраховката е една година или по-дълъг срок, договорен между страните. Можете да сключите комбинирана застрахователна полица БУЛСТРАД БОНУС ДОМ за срок до 5 години.​