БУЛСТРАД има ли продукт за застраховка на домашно имущество?

БУЛСТРАД има ли продукт за застраховка на домашно имущество?

Продукттите предназначени за застраховка на домашно имущество са: БУЛСТРАД БОНУС ДОМ и БОНУС ДОМ+