Какво е необходимо, за да получа оферта за продуктите Каско и ГО?

Какво е необходимо, за да получа оферта за продуктите Каско и ГО?

За да изготвим оферта с конкретни параметри, трябва да предоставите подписано Уведомление за поверителност и рег.талон на МПС.