Какви са видовете ликвидация според годините на МПС/ППС?

Какви са видовете ликвидация според годините на МПС/ППС?

Предлагаме ремонт в:

  • Официален сервиз за всички МПС/ППС от 0 до 4 г.включително.
  • Доверен сервиз за всички леки и регистрирани като N1 МПС от 5 до 18 г. включително.
  • Доверен сервиз за всички останали  ППС от 5 до 13 г. включително.
  • Експертна оценка за всички леки и регистрирани като N1 МПС над 18 г.
  • Експертна оценка за всички МПС над 13 г.
  • Относно конкретните сервизи, с които работим, можете да получите информация в ликвидационните центрове при завеждане на щета.