Personal data protection

Personal data protection

Правила за упражняване правата на субектите на лични данни

Искане за упражняване на правото на ограничаване на обработването на лични данни

Искане за упражняване на правото на коригиране на лични данни

Искане за упражняване на правото на изтриване на лични данни

Искане за информация относно получателите на лични данни в случаи на коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването

Искане за упражняване на правото на достъп до лични данни

Искане за упражняване на правото на възражение

Искане за упражняване на правото на преносимост на личните данни

Вътрешни правила за използване на системи за видеонаблюдение

Уведомление за поверителност

Privacy notice

Уведомление за поверителност при селекция на кандидати за работа,  организирана от БУЛСТРАД

Политика за защита на личните данни

Съвместно Уведомление за поверителност  на ЗEАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД  и „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Privacy notice of ZEAD BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP and VIG SERVICES BULGARIA EOOD

Уведомление за поверителност на служители на застрахователни посредници (достъп до информационни системи)