ОБЩО Уведомление за поверителност за потребители на уебсайта на ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

ОБЩО Уведомление за поверителност за потребители на уебсайта на ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

I. Обща информация

 

Как използваме Вашите лични данни

Нашето уведомление за поверителност обяснява как събираме, използваме, споделяме и защитаваме Вашите лични данни. Ако настоящето уведомление бъде изменено в бъдещ момент, ние ще публикуваме своевременно информация за това на нашия уебсайт.

 

Вашите права по отношение на личните Ви данни

В съответствие с българското законодателство, Вие можете да упражните следните права, свързани с обработваните от ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”:

 • да достъпите Вашите лични данни, които ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” обработва, и да получите копие от тях;
 • личните Ви данни да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
 • да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
 • в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 • в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
 • когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, може да намерите в Политиката за упражняване на правата на субектите на личните данни на ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” на нашия уебсайт, както и във всеки наш офис в страната.

 

Как можете да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на следния адрес: България, гр. София, пл. "Позитано" 5, както и през контактната форма на www.bulstrad.bg.

Можете да се свържете и с нашето длъжностното лице по защита на личните данни чрез следните координати: 02/9856624, ел.поща: dpo-bulstrad@bulstrad.bg

 

II. Обработване на Вашите лични данни

 

Контактна форма на уебсайта

Какви са личните данни, които събираме

 • Име и фамилия
 • Електронен адрес
 • Фирма/Организация (ако е приложимо)
 • Други данни, в зависимост от въведената от Вас информация в полетата „заглавие“ и „текст“

Защо събираме Вашите лични данни

 • За да можем да отговорим изчерпателно на Вашите запитвания.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни

 • Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни.
 • Легитимният ни интерес да споделяме данните със софтуерни компании, с цел поддръжката на уебсайта.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

 • Личните Ви данни ще бъдат съхранени единствено за срока, който е необходим за да отговорим на Вашето запитване. Въпреки това, в случай че Вашето запитване се отнася до съдебен или друг вид спор, е възможно да запазим личните Ви данни в срок от 5 години след направеното запитване.

С кого споделяме Вашите лични данни

Възможно е да споделим Ваши лични данни с:

 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности.

 

Регистрация на съществуващи клиенти на уебсайта

Какви са личните данни, които събираме

 • Номер на полица
 • ЕГН
 • Телефонен номер
 • Данни за географско местоположение (в случай, че дадете своето съгласие за използването на тези данни)
 • Данни за настъпило застрахователно събитие (в случай, че се използва функционалността на уебсайта „известие за щета“)
 • Данни на Ваша банкова карта (в случай на онлайн плащане на вноска по полица)

Защо събираме Вашите лични данни

 • За да можем да Ви предоставим онлайн услуги, които предлагаме, и които целят да улеснят обслужването на нашите клиенти – проверка на премии по актуални оферти, проверка на всички Ваши полици, включително вноски по полиците и възможност за плащане на вноска, подаване на известие за щета, предоставяне на информация за най-близкия до Вас офис на компанията.
 • За да обработвам Вашето плащане, в случай че направите вноска по полица.
 • За да можем да установим опити за извършване не измама или друг вид престъпление.
 • За да можем да Ви изпращаме известия, свързани с вноски по полиците или за изтичаща полица, чрез sms съобщение или на електронен адрес.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни

 • Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни, когато сте избрали да ползвате наши услуги онлайн (например, проверка на Вашите полици, географско местоположение).
 • Легитимният ни интерес да предотвратим опити за измама или други престъпления, както и да Ви изпращаме напомняния за вноски по полици и изтичащи полици.
 • Изпълнение на договор, в случай че направите плащане на вноска по полица или подадете известие за щета.
 • Легитимният ни интерес да споделяме данните със софтуерни компании, с цел поддръжката на уебсайта.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

 • Личните Ви данни ще бъдат пазени за срок от 5 години след прекратяването на Вашата регистрация.

С кого споделяме Вашите лични данни

Възможно е да споделим Ваши лични данни с:

 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности

 

Директен маркетинг

Какви са личните данни, които събираме

 • Име и фамилия
 • Номер на полица
 • Телефонен номер
 • Електронен адрес
 • Адрес за кореспонденция
 • Факс

Защо събираме Вашите лични данни

 • За да Ви информираме за предлаганите от нас услуги и продукти (освен ако изберете да не получавате нашите маркетинг материали).
 • За да можем да Ви изпращаме поздравления, свързани с Ваши лични празници (например, рожден ден) и други официални празници.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни

 • Вашето съгласие да получавате маркетинг материали от нас.
 • Легитимният ни интерес да споделяме данните със софтуерни компании, с цел поддръжката на уебсайта.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

 • Личните Ви данни ще бъдат съхранявани до момента, в който оттеглите своете съгласие за получаване на маркетинг материали от нас.

С кого споделяме Вашите лични данни

Възможно е да споделим Ваши лични данни с:

 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности

 

Изчисляване на премия по застраховка „Гражданска отговорност“

Какви са личните данни, които събираме

 • Регистрационен номер на МПС

Защо събираме Вашите лични данни

 • За да можем да Ви предоставим изчисление на нашите застрахователни премии.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни

 • Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни с цел калкулация на премията по съответната застраховка
 • Легитимният ни интерес да споделяме данните със софтуерни компании, с цел поддръжката на уебсайта.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

 • Личните Ви данни ще бъдат пазени за срок от 5 години след прекратяването на Вашата регистрация.

С кого споделяме Вашите лични данни

Възможно е да споделим Ваши лични данни с:

 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности

 

Заявка за обаждане

Какви са личните данни, които събираме

 • Име и фамилия
 • Телефонен номер
 • Запис от телефонния разговор с нас

Защо събираме Вашите лични данни

 • За да можем да се свържем с Вас, в случай че сте попълнили форма за заявка за обратна връзка
 • Телефонният разговор се записва с цел да подобрим качеството на предлаганото обслужване, включително като извършваме мониторинг на служителите, с които разговаряте, както и с оглед използване на записа в случаи на съдебни или други спорове.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни

 • Вашето съгласие да използваме личните Ви данни, за да се свържем с Вас
 • Легитимният ни интерес да използваме личните Ви данни за подобряване на качеството на обслужването, предоставяно от нашите служители, и да се защитим при евентуални съдебни или други спорове.
 • Легитимният ни интерес да споделяме данните със софтуерни компании, с цел поддръжката на уебсайта.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

 • Личните Ви данни ще бъдат обработвани с цел обратна връзка единствено за срока необходим да се свържем с Вас или до приключване на евентуален съдебен или друг спор, след което ще бъдат своевременно изтрити.

 

С кого споделяме Вашите лични данни

Възможно е да споделим Ваши лични данни с:

 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности

 

Сключване и изпълнение на застрахователни договори, администриране на предявени претенции, отговори на Ваши запитвания, жалби, искания или за други легитимни цели

 

Какви ваши лични данни обработваме?

Личните данни, които обикновено се обработват от Дружеството, са следните:

 • Име: име, презиме и фамилия;
 • ЕГН; ЛНЧ, дата на раждане;
 • Контакти: електронна поща, адрес, телефон и други;
 • Адрес: постоянен или настоящ;
 • Банкова информация: номер на банкова сметка; данъчна, финансова и друга

информация;

 • Информация, необходима с оглед предмета и начина на сключване назастрахователния договор, и/или предмета и начина на предявяване на претенция –трудов стаж, професионален опит, собственост, геолокация, IР адрес и други;
 • Клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден от Булстрад заидентификация;
 • Здравни данни: информация относно Вашето здравно състояние (диагноза, епикризи,други здравни документи);
 • Данни, предоставяни от Вас – например при Ваши искания, жалби или другизапитвания;
 • Запис на телефонни разговори, провеждани при обаждане от и на наша телефоннацентрала;
 • Видеоизображения от охранителните камери, поставени в сградите на Дружеството.

 

На какво основание обработваме вашите лични данни?

Обработването на Вашите данни е необходимо:

 • За предприемане на стъпки по сключване и/или за изпълнение на застрахователендоговор, в т.ч. и администриране на предявени претенции;
 • В изпълнение на законово задължение – така например за предоставяне наинформация на регулаторни органи (КФН, КЗЛД, КЗП и др.), на съд или разследващиоргани, на държавни институции, организации, на физически и юридически лица.Законовите ни задължения са предвидени в различни нормативни актове;
 • На основание легитимния интерес на Дружеството – например при осъществяванена видеонаблюдение, за повишаване качеството на предлаганото обслужване,сключване на групови застраховки, анализ на портфейла, за предотвратяване назастрахователни измами и др.;
 • Булстрад може да обработва Вашите здравни данни за целите на изготвяне на

предложение и сключване за застрахователен договор – въз основа на действащотозаконодателство и Кодекса за застраховане;

 • Булстрад може да обработва Вашите здравни данни, предоставени за целите надоказване на застрахователна претенция – за установяване, упражняване или защитана законови претенции.

 

За какви цели ще използваме вашите данни?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на:

 • Изготвяне на анализ на индивидуални потребности от застрахователни продукти;
 • Изготвяне на индивидуално предложение за застраховка;
 • Администриране на застрахователното правоотношение;
 • Плащане на застрахователната премия;
 • Обработване на претенции по повод настъпване на застрахователно събитие и

изплащане на застрахователно обезщетение при ликвидация на щети;

 • Презастраховане на рисковете;
 • Обработване и отговор на искания, жалби или други запитвания към Булстрад;
 • Подобряване качеството на обслужването и повишаване нивото на предоставянитеуслуги;
 • Защита на легитимния интерес на Булстрад;
 • Предотвратяване на застрахователни измами;
 • Анализ и оценка на риска;
 • Изпълнение на законодателни изисквания, включително избягване на конфликт наинтереси и корупционни практики;
 • За статистически и аналитични цели на Дружеството;
 • За превенция и контрол на нарушения, като и за опазване собствеността на
 • Дружеството и прилежащите му територии;
 • Други цели.

 

Профилиране

При изготвянето на Вашата оферта за конкретна застраховка е възможно Вашите лични данни да бъдат обект на профилиране чрез системи за обработване на информация. В зависимост от спецификата на конкретния вид застраховка, Булстрад може да използва информационни системи, за да изчисли вероятността за настъпване на застрахователно събитие. Информационните системи работят въз основа на зададени критерии, разработени от експерти актюери.

 

С кого можем да споделяме вашите лични данни?

Булстрад зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. Само при наличие на основателна причина и при спазване на императивните разпоредби на нормативната уредба е възможно Булстрад да разкрие Ваши лични данни:

 • При използването на услуги, свързани с посочените цели, както и за осигуряване натехническа и оперативна поддръжка на дейността и информационните си системи възможно Булстрад да разкрие лични данни на доставчици на услуги (консултанти,експерти, оценители, адвокати и др.);
 • При изпълнение на задълженията си по определени застраховки е възможно Булстрадда разкрие лични данни на подизпълнители, които предоставят услуги от името наБулстрад, на и извън територията на Република България;
 • В изпълнение на законовите си права и/или задължения Булстрад може да разкриелични данни на държавни, надзорни, контролни, общински, съдебни и разследващиоргани, на външни одитори, на причинителя на вредата или неговия застраховател,други отговорни лица, частни съдебни изпълнители,пощенски оператори и др;
 • При спазване на приложимото българско и европейско законодателство Булстрадможе да разкрие данни на други дружества в групата на „Виена Иншурънс Груп“;
 • В изпълнение на законовото си задължение да осигури покритие на застрахователния си портфейл, Булстрад може да разкрие данни на презастрахователи, презастрахователни брокери и техни представители;
 • Булстрад работи с широка мрежа от застрахователни посредници, за да може дапредостави услуги близо до Вас. За целта лични данни могат да бъдат споделяни назастрахователни посредници.

 

За какъв срок съхраняваме вашите лични данни?

Булстрад съхранява отделните документи, както следва:

 • Застрахователните договори и документи, които са съществена част от него(предложение за сключване на застрахователен договор, полица, анекси и др.) –максимален срок от 10 години, като срокът е в зависимост от вида застраховка;
 • Документи относно заявление за застрахователна претенция – максимален срок от 10 години, като срокът е в зависимост от вида застраховка;
 • Искания, жалби или други запитвания – 5 години;
 • Неприети предложения за сключване на застрахователен договор (оферти) – 5 години;
 • Записи на телефонни разговори провеждани при обаждане от и на наша телефоннацентрала – 1 година;
 • Записи доказващи запознаване, приемане, съгласие и декларирани обстоятелства при сключване на застрахователен договор, чрез онлайн платформа- максимален срок от 10 години, като срокът е в зависимост от вида застраховка;
 • Записи от системи за видеонаблюдение, монтирани в офисите на Дружеството -максимален срок от 60 дни.

За по-подробна информация относно сроковете за съхранение на всички документи, които обработваме, можете да се обърнете към Булстрад.