Дъщерни компании

Дъщерни компании

Лого на Булстрад ЖивотБулстрад Живот Виена Иншурънс Груп

ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД има над 25 години опит в успешното предлагане на застрахователни продукти и услуги, както и във въвеждането на иновативни за пазара решения. Дружеството е най-големият животозастраховател в България, както и лидер в сегмента на здравното застраховане у нас. Стреми се да oсигурява на своите клиенти спокойствие, сигурност и подкрепа в дългосрочен план като защитава важното.

Предлага: дългосрочни и срочни застраховки "Живот", спестовни и инвестиционни застраховки; здравни застраховки; застраховки за пътуване в чужбина, медицински застраховки, рискови застраховки, застраховки за клиентите на банкови институции, а също и иновации в обслужването като B-Assist - мобилно приложение и портал за за онлайн услуги.

За допълнителна информация посетете: http://www.bulstradlife.bg/.

 

EIRB London (Брокери)

Лойдов брокер. Чрез нея дружеството осъществява директна връзка с Лондонския и световните презастрахователни пазари.

За допълнителна информация посетете: https://eirbltd.co.uk/

 

Лого на VIG Services BulgariqVIG Services Bulgaria - ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ

„Ви Ай Джи Сървисиз България” ЕООД е оторизиран представител за приемане и обработка на претенции за имуществени и неимуществени вреди по автомобилни застраховки на ЗEАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”.

От началото на 2009 година, „Ви Ай Джи Сървисиз България” предлага услугата “ПОМОЩ НА ПЪТЯ”.

За допълнителна информация посетете: http://www.vig-sb.bg/