БУЛСТРАД КАСКО СТАНДАРТ

БУЛСТРАД КАСКО СТАНДАРТ

„Каско стандарт” е продукт с различни клаузи, който чрез комбинация от рискове осигурява оптимална защита за Вашия автомобил на конкурентна цена. В зависимост от желанията могат да се добавят допълнителни покрития и решения.

Предлага се за всички видове автомобили.

 

Тарифа по застраховка Каско Стандарт

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ обхваща следните стандартни рискове:

 • Пожар, експлозия, удар от мълния;
 • Буря, ураган, градушка, наводнение, свличане или срутване на земни пластове, падащи предмети, дървета и клони, вследствие на природни бедствия;
 • Тежест при естествено натрупване на сняг, представляващо съсредоточаване на голямо тегло върху единица площ в резултат на обилен снеговалеж;
 • Падане на ледени късове или снежни маси е откъсване или свличане на големи количества сняг или на ледени късове при резки метеорологични промени;
 • Пътнотранспортно произшествие;
 • Увреждане на застрахованото МПС в паркирано състояние от друго превозно средство;
 • Увреждане на застрахованото МПС причинено от падащи предмети, летателни апарати, дървета или клони;
 • Злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в: надраскване, пробиване, поливане на МПС с бои или други химикали; счупване на заключващи устройства, антена, стъкла, вътрешно оборудване (включително и на застрахованото допълнително монтирано стационарно оборудване), огледала за обратно виждане, оригинално монтирани от завода-производител емблеми и лайсни; срязване или пробиване на гуми;
 • Кражба или Грабеж на МПС;
  • Кражба или Грабеж на допълнително монтирано стационарно оборудване в салона на МПС, срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия;
 • Противозаконно отнемане на МПС с цел ползване;
 • Умишлен палеж и взрив.

Срещу допълнително заплащане се предлагат покритие на един или няколко от следните групи рискове:

 • Клауза „Бонус Каско” покрива всички рискове извън изрично упоменатите изключени рискове по застраховката, например щети, причинени от гризачи, животни, птици, огнестрелно оръжие и т.н.
 • Стачки, локаути и други подобни действия;
 • Ударна вълна, дължаща се на летателни средства, движещи се със звукова или свръхзвукова скорост;
 • Участие в състезания или тренировки за тях, изпитания, експерименти, проби за издръжливост и други подобни.


ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ПОКРИТИЯ са както следва:

 • “Помощ на пътя” за територията на Република България и  Асистанс за чужбина
       „Помощ на пътя”  осигурява пътна помощ и пътен сервиз на място при настъпване на произшествие или при повреда за всички леки и лекотоварни автомобили и микробуси.
         Асистанс за чужбина важи за територията на държавите – членки на Международното споразумение „Зелена карта”, като предоставя възможност за осигуряване на пътна помощ, сервиз, техническа, медицинска и правна помощ и други при настъпване на застрахователни събития вследствие пътнотранспортно произшествие, механична повреда или кражба на застрахованото МПС, настъпили в чужбина.
 • Допълнително покритие механична повреда на МПС срещу допълнително заплащане
  Покрива щети вследствие на внезапно възникнала механична повреда само в: двигателя, скоростната кутия и/или водещия (задвижващ) мост на застрахованото МПС.
 • Териториален обхват на застраховката
  Покритието по застраховка БУЛСТРАД КАСКО СТАНДАРТ е валидно за територията на Република България, останалите държави - членки на Европейския съюз и за държавите извън Съюза, членки на Международното споразумение „Зелена карта” както следва: Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Княжество Андора, Босна и Херцеговина, Конфедерация Швейцария, Република Хърватия, Република Северна Македония, Кралство Норвегия, Република Сърбия, Черна гора и Република Турция.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ се предлага както следва:

 • За автомобилите до четири години от годината на производство обезщетението може да се извърши като ППС се ремонтира за сметка на ЗEАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп" в официален сервиз, с който е сключен абонаментен договор;
 • Обезщетението може да се извърши като ППС се ремонтира за сметка на ЗEАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" в доверен сервиз, с който е сключен абонаментен договор;
 • На база изготвена експресна експертна оценка на ЗEАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ
Застрахователната премия се заплаща еднократно или разсрочено до 4 равни вноски без завишение, в брой или по банков път в рамките на една календарна година.

КОМБИНАЦИЯ ОТ ОТСТЪПКИ

ЗEАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" предлага реална възможност за намаляване на застрахователната премия при комбинация от следните отстъпки:

 • Еднократно плащане - 5%;
 • Комбиниран продукт („Гражданска отговорност" и/или „Каско", и/или „Имущество", и/или „Отговорност на превозвача") – 5%
 • Липса на щети в предходната година - 10%;
 • Възраст на собственика от 40 до 50 години - 5%;
 • Възраст на собственика над 50 години - 10%;
 • При избор на доверен сервиз за МПС, вместо използване на правото за ползване на официален сервиз на марката - 10%;
 • При избор на обезщетяване чрез експертна оценка, вместо използване на доверен сервиз – 15%;
 • Нов клиент (или новозастраховано ППС) - 5%;

АВАНСОВ БОНУС
За липса на щети авансово преди да започне да тече срока на застраховката - 15% отстъпка.
Авансовият бонус следва да бъде възстановен само при завеждане на претенция за изплащане на застрахователно събитие в срока на действие на застраховката, като е ограничено комбинираното с други отстъпки.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР НА САМОУЧАСТИЕ

 • В размер на 150 лева от всяка щета – отстъпка до -12 % от стандартната тарифа
 • В размер на 250 лева от всяка щета - отстъпка до -15 % от стандартната тарифа

 

ИДЗП Каско Стандарт