Контакти   

„Застрахователно дружество Нова Инс“ ЕАД 

Можете да се свържете с нас на следния адрес:

България, гр. София, район “Триадица”, пл. „Позитано“ № 5

Тел.: +359 2 9333 046

При щета: GSM: +359 889 793 006

За административни въпроси: +359 889 584 002

За контакт с Длъжностното лице по защита на личните данни на „ЗД Нова Инс“ ЕАД, както и за връзка с отдел „Обработване на застрахователни претенции”, моля, използвайте формуляра за контакт по-долу.

За да изпратите формуляр за уведомление за настъпило застрахователно събитие и предявите претенция за изплащане на застрахователно обезщетение, от падащото меню на формата за контакт изберете „Обработване на щети по застрахователни претенции“!

Имате въпроси?

Свържете се с нас сега!

Контакти