За нас   

„Застрахователно дружество Нова Инс“ ЕАД

„ЗД Нова Инс“ ЕАД е общо застрахователна компания, която има лиценз за извършване на застрахователна дейност издаден и от Комисията за финансов надзор с дата 23.08.2006 г. за следните видове застрахователен бизнес:

  • Застраховка „Злополука”;
  • Застраховка „Заболяване”;
  • Застраховка „Пожар и природни бедствия”;
  • Застраховка „Други щети на имущество”;
  • Застраховка „Разни финансови загуби”;
  • Застраховка „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства) ”;
  • Застраховка „Правни разноски”;
  • Застраховка „Асистанс”.

През 2013 година фондация „Банки, инвестиции, пари“ класира компанията на 4-то място в категория „Най-добра финансова институция“ и на 3-то място в категория „Най-добра застрахователна компания“. Към настоящия момент компанията предоставя качествена застрахователна защита на над 300 хиляди клиента в страната.

От началото на 2016 година „ЗД Нова Инс“ ЕАД е собственост на лидера в застраховането за ЦИЕ - Vienna Insurance Group. С портфолио от специално разработени иновативни продукти за широк кръг потребители и специфични банкови застрахователни решения, високо ниво на професионализъм и презастрахователна защита, компаниите от групата на VIG са предпочитан партньор в страните, в които оперират.


Пресинформация

Уведомление до потребителите на застрахователни услуги на „ОББ – Ей Ай Джи Застрахователно Дружество“ АД

12 януари 2016

Уважаеми дами и господа,

С настоящето бихме искали да уведомим всички потребители на застрахователни услуги за извършено проидобиване от страна на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ на 100 % от акционерния капитал на „ОББ – Ей Ай Джи Застрахователно Дружество“ АД въз основа на сключен договор за покупко – продажба.

Във връзка с извършеното придобиване, считано от 12.01.2016 г. Дружеството ще продължи да осъществява своята дейност с ново наименование и адрес на управление, както следва:

1. Търговско наименование на Дружеството:

„Застрахователно дружество Нова Инс“ ЕАД;

2.  Адрес на управление:

Град София, район „Триадица”, пл. „Позитано“ № 5

Условията по застрахователните полици на клиентите на „ОББ - Ей Ай Джи  Застрахователно дружество“ АД остават непроменени, като клиентите и занапред ще продължат да бъдат обслужвани в клоновете на „Обединена Българска Банка“ АД в цялата страна.

Всички останали данни на Дружеството /ЕИК, банкови сметки/ остават непроменени.

 

Управителен съвет на

„Застрахователно дружество Нова Инс“ ЕАД

Имате въпроси?

Свържете се с нас сега!

Контакти