Действия на застрахования при настъпване на застрахователно събитие (щети на велосипед)

При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият се задължава да уведоми „Застрахователно дружество Нова Инс” ЕАД писмено в 7-дневен срок (24 часов срок в случай на кражба чрез взлом, вандализъм или ПТП), чрез изчерпателно попълване на уведомлението по-долу (Форма за уведомление в PDF формат може да свалите от линка по-долу (Документи за сваляне), която да разпечатате и попълните) и изпращането му директно до „ЗД Нова Инс” ЕАД:

 • чрез пощенска или куриерска услуга на адрес: гр. София, п.к.1330, ул. Хъшове № 1/А , за отдел „Обработване на застрахователни претенции”,
 • посредством формата за контакт с нас в секция „Контакти“ на този интернет сайт (www.novains.bg), като попълненото и подписано уведомление бихте могли да сканирате или снимате с фотокамера или мобилен телефон, а в последствие да прикачите така получения файл;

  Телефон за информация: 02 / 9333 046

  Ако събитието настъпи през почивните дни или официален национален празник, уведомяването следва да бъде направено през първия работен ден след тях.

  Изплащане на застрахователно обезщетение се извършва в срок 15 работни дни от предоставянето на всички необходими документи.

   

  Формуляри за уведомление при настъпване на застрахователно събитие:

  Застрахователна програма ВЕЛОПРОТЕКТ на „ЗД Нова Инс“ ЕАД

Имате въпроси?

Свържете се с нас сега!

Контакти