За „ЗД Нова Инс“ ЕАД

„ЗД Нова Инс“ ЕАД е общо застрахователна компания, която има лиценз за извършване на застрахователна дейност издаден и от Комисията за финансов надзор.

Към настоящия момент компанията предоставя качествена застрахователна защита на над 300 хиляди клиента в страната. От началото на 2016 година „ЗД Нова Инс“ ЕАД е собственост на лидера в застраховането за ЦИЕ - Vienna Insurance Group.

Прочети още

Имате въпроси?

Свържете се с нас сега!

Контакти